Fysioterapeuttinen neuvonta ja konsultaatio

Fysioterapeuttinen neuvonta ja konsultaatio

Fysioterapeuttisella neuvonnalla ja konsultaatiolla ylläpidetään ja vahvistetaan terveyttä ja toimintakykyä suojaavia tekijöitä, joita ovat mm. terveelliset elintavat ja turvallinen ympäristö. Asiakasta aktivoidaan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista sekä neuvotaan, miten terveysriskejä voisi välttää tai miten terveydelle haitallisia elämäntilanteita voisi käsitellä.

Laadimme asiakkaillemme yksilöllisiä fysioterapiaohjelmia. Ohjelmia on mahdollista saada suoraan sähköpostiin.