Tasapainokoulu

Tasapainokoulu

Heikentynyt lihasvoima- ja tasapaino altistavat kaatumistapaturmille. Kaatumisen seurauksena moni iäkäs henkilö on vaarassa menettää itsenäisen toimintakykynsä, ja riski laitoshoitoon joutumisesta kasvaa. Säännöllisellä lihasvoima- ja tasapainoharjoittelulla ehkäistään kaatumisia ja ylläpidetään elämässä tarvittavaa lihasvoimaa. Tasapainokoulussa harjoitetaan turvallisissa olosuhteissa, yksilöllisen suoritustason mukaisia, riittävän haasteellisia tasapaino- ja lihasvoimaharjoitteita. Tasapainokoulua toteutetaan joko yksilöopetuksena tai pienryhmämuotoisena.