Fysioterapia

Fysioterapia

Selvitetään ja arvioidaan asiakkaan toimintakyky ja toimintarajoitteet, tuki- ja liikuntaelimistön liikkeisiin liittyvät toiminnot, rakenteet ja liikkuminen, itsestä huolehtiminen ja koti- ja työelämä. Lisäksi arvioidaan ympäristötekijöiden vaikutukset toimintakykyyn ja toimintarajoituksiin. Arvioidaan fysioterapian tarve ottaen huomioon asiakkaan oma näkemys ja odotukset. Tietoja käytetään kliinisessä päättelyssä, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimisessa, suunnittelussa, vaikutusten arvioinnissa, muutosten seuraamisessa ja tietojen välittämisessä.